เกี่ยวกับเรา

เฮ็ดก้อเหลียว

ร้านจำหน่ายสินค้าสินค้าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เฮ็ดก้อเหลียว (เฮ็ด = ทำ / ก้อ = คน / เหลียว = เดียว)
ร้านเฮ็ดก้อเหลียว ก็คือร้าน ทำคนเดียวหรือทำเองกับมือ

สถานที่ตั้ง สาขา 1 หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ออกจาก อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ไปทางบ้านปางหมู /ถ้ำปลา/ปาย
สนใจซื้อสินค้า โทร 053-613587


สถานที่ตั้ง สาขา 2 ร้านเฮ็ดก้อเหลียว (ตรงข้ามวีเซ็นเตอร์) ใจกลางเมือง
สนใจซื้อสินค้า โทร 053-611716


สถานที่ตั้ง สาขา 3 แม่สะเรียง
(ตรงข้ามศาลจังหวัดแม่สะเรียง)​
โทร. 053-682572