เสือทอห้วยห้อม

400฿

เสือทอกะเหรี่ยงห้วยห้อม
อก 42 – 48
l – xxl

คำอธิบาย

เสือทอกะเหรี่ยงห้วยห้อม อก 42 – 48 ใส่ได้ l – xxl

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.5 kg